Пространствени модели на ромските гетоизирани градски структури в България

Н65-7 – 2022 г. – Проект, финансиран от “Фонд научни изследвания”