Публикации

Публикации:

LOCATION AND INTERRELATIONS OF THE ROMA QUARTER OF HARMAN MAHALA WITH THE URBAN STRUCTURE OF THE CITY OF PLOVDIV, BULGARIA

APPLICATION OF GIS IN SPATIAL SEGREGATION MEASUREMENT (A CASE STUDY OF PLOVDIV, BULGARIA)

ГЛОБАЛНОТО ГЕТО – УРБАНИСТИЧНА ХИПЕРТРОФИЯ. РЕАЛИИ И ФИКЦИИ

GLOBALIZATION, URBAN HYPERTROPHY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

АНТРОПОЛОГИЯ НА „ГЕТОТО“ – „ПРОСТРАНСТВО И КУЛТУРА“

School Segregation of the Roma Ethnic Group: A Case Study of Harman Mahala Roma Quarter, Plovdiv

ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНА СЕГРЕГАЦИЯ (НА ПРИМЕРА НА АРМАН МАХАЛА, ГР. ПЛОВДИВ) (първа част)

ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА СЕГРЕГАЦИЯ И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ГЕТОИЗИРАНАТА ГРАДСКА СТРУКТУРА ХАРМАН МАХАЛА, ГР. ПЛОВДИВ

THE ROMA ON THE LABOR MARKET TRENDS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES (A CASE STUDY OF HARMAN MAHALA – PLOVDIV, BULGARIA)

DEMOGRAPHIC PROJECTION OF THE ЕDUCATION LEVEL OF THE ROMA POPULATION IN BULGARIA (2020-2050)